Semimurale zorg

Op onze locatie in Molenschot bieden wij semimurale zorg. De semimurale zorg is een soort tussenvoorziening. De mensen die hier gebruik van maken wonen zelfstandig, maar hoeven ook niet opgenomen te worden of in een instelling, verpleeg- of verzorgingstehuis.

In onze locatie voor beschermd wonen, wonen cliënten zo zelfstandig mogelijk, maar krijgen hulp waar nodig. Ook is deze locatie perfect voor mensen die in de toekomt volledig zelfstandig willen gaan wonen.

semimurale-zorg
semimurale-zorg
semimurale-zorg