Financieel

De kosten binnen Beter Leven Zorg worden opgesplitst in 2 delen. De woonkosten en de zorgkosten.

WOONKOSTEN

De woonkosten worden over het algemeen betaald van uw salaris of uitkering. Hiervoor hebben wij standaard prijzen. Deze worden per maand vooraf gefactureerd. Op onze dienstverlening is geen BTW van toepassing

Huur

 

Servicekosten

Voedingskosten

De kale huur van de slaapkamer*
De kale huur van de slaapkamer + keuken (Locatie Molenschot)

Gas, water, licht en internet*

Eten en drinken**

€300,-
€350,-

€100,-

€200,-

* Deze prijzen kunnen afwijken in het ambulant, afhankelijk van de grootte van de woning.
** Voedingskosten wordt alleen berekend waar er in groepsverband geleefd wordt.

U dient de volgende punten zelf te bekostigen.

  •  Inrichting en aankleding van de slaapkamer/ambulante woning
  • Persoonlijke uitgave, kleding etc.
  • Zorgverzekering en eigen bijdrage AWBZ

ZORGKOSTEN
De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). PGB kan iedereen aanvragen die zorg nodig heeft. PGB is een geld budget waarmee u zorg kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt hierover extra informatie halen bij www.ciz.nl, via de WMO van uw gemeente en www.cz.nl/zorgkantoor

Aan de hand van uw toekenningsbeschikking van het zorgkantoor, of uw indicatie van de gemeente, kunnen wij kijken de hoeveelheid zorg die u kunt inkopen bij Beter Leven Zorg. Deze zorgkosten wordt achteraf per maand aan u gefactureerd.

Dagbesteding (begeleiding groep).

Persoonlijke verzorging en/of begeleiding (individueel)

Nachtaanwezigheid bereikbaarheidsdienst licht (crisisdienstdienst) Indicaties VG01 t/m VG04

Nachtaanwezigheid bereikbaarheidsdienst middel (crisisdienstdienst) Indicaties VG05, VG06 en VG08

Nachtaanwezigheid bereikbaarheidsdienst zwaar (crisisdienstdienst) Indicaties VG07

Logeeropvang

Huishouding standaard

Huishouding risicovolle situatie. (criminaliteit, verslaving, agressie etc).

€ 58 Per dagdeel

€ 63 Per uur

€ 25 Per nacht

€ 50 Per nacht

€ 75 Per nacht

€ 103 Per etmaal (24 uur)

€ 25 Per uur

€ 63 Per uur

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.