Financieel

De kosten binnen Beter Leven Zorg worden opgesplitst in 2 delen. De woonkosten en de zorgkosten.

WOONKOSTEN

De woonkosten worden over het algemeen betaald van uw salaris of uitkering. Hiervoor hebben wij standaard prijzen. Deze worden per maand vooraf gefactureerd. Op onze dienstverlening is geen BTW van toepassing

Huur

 

Servicekosten

Voedingskosten

De kale huur van de slaapkamer*
De kale huur van de slaapkamer + keuken (Locatie Molenschot)

Gas, water, licht en internet*

Eten en drinken**

€300,-
€350,-

€100,-

€200,-

* Deze prijzen kunnen afwijken in het ambulant, afhankelijk van de grootte van de woning.
** Voedingskosten wordt alleen berekend waar er in groepsverband geleefd wordt.

U dient de volgende punten zelf te bekostigen.

  •  Inrichting en aankleding van de slaapkamer/ambulante woning
  • Persoonlijke uitgave, kleding etc.
  • Zorgverzekering en eigen bijdrage AWBZ

ZORGKOSTEN
De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). PGB kan iedereen aanvragen die zorg nodig heeft. PGB is een geld budget waarmee u zorg kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt hierover extra informatie halen bij www.ciz.nl, via de WMO van uw gemeente en www.cz.nl/zorgkantoor

Beter Leven Zorg hanteert diverse tarieven afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Er wordt hierbij ook gekeken naar CIZ-indicatie of beschikking vanuit de gemeente. De indicaties vermeldt bij de tarieven zijn richtlijnen. In het intakegesprek wordt er afgesproken welke tarieven voor de cliënt gelden. Deze zorgkosten wordt achteraf per maand aan u gefactureerd.

 

Individuele begeleiding

€68,30

Per uur

Dagbesteding

€62,88

Per dagdeel

Bereikbaarheidsdienst licht / crisisdienst tussen 22:00 uur tot de volgende dag 08:00 uur( wordt ingezet bij semimuraal en ambulant) Indicaties VG01 t/m VG04 // WMO BW

€ 25

Per nacht

Bereikbaarheidsdienst midden / crisisdienst tussen 22:00 uur tot de volgende dag 08:00 uur( wordt ingezet bij semimuraal en ambulant) Indicaties VG05, VG06 en VG08

€ 50

Per nacht

Bereikbaarheidsdienst zwaar / crisisdienst tussen 22:00 uur tot de volgende dag 08:00 uur( wordt ingezet bij semimuraal en ambulant) Indicaties VG07

€ 75

Per nacht

Slaapdienst intramuraal

Indicaties VG01 t/m VG06 // WMO BW

€ 50,-

Per nacht

Slaapdienst intramuraal

Indicaties VG07 t/m VG08

€ 75,-

Per nacht

Huishoudelijke hulp standaard

€ 25,91

Per uur

Huishoudelijke hulp risicovolle situatie.

(criminaliteit, verslaving, agressie etc).

€ 65,29

Per uur

 

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.