Ambulante begeleiding

Onder ambulante begeleiding verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt. Ambulante zorg wordt ook wel extramuraal (buiten de muren) genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig.

Beter Leven Zorg biedt ambulante begeleiding in de regio Breda, Roosendaal en Tilburg.

ambulante begeleiding